Uluslararası Tasarım Tescil ve Lahey Anlaşması

Uluslararası Tasarım Tescil ile İlgili Görsel

Uluslararası Tasarım Tescil ve Lahey Anlaşması

Günümüzde her girişimci veya özgün bir ürün tasarımında bulunan tasarımcı, yaptıkları veya yarattıkları bu ürünü kurumak isterler. Sizlere daha önce bunu koruma yollarından, tasarım ve tasarım tescil hakkında bilgiler vermiştik. İnsanlar duyu organları ile algıladıkları ve onlara hoş gelen şeylere ilgi duyduklarını belirterek; girişimcilerin veya yaratıcı ruha sahip kişilerin bir tasarım yaparken bunu göz önüne alması gerektiğini “Tasarım Tescil Nedir?” yazımızda sizlere anlatmıştık. Bildiğiniz gibi tasarım kavramı genel hatlarıyla yaratığınız ürünün estetik olarak görünüm özelliğidir. Tasarım tescil ise büyük özen göstererek ve yaratıcı zekanızı kullanarak yaptığınız ürünü koruma altına almaktır.  Bugün yazımızda sizler ile yurtdışında ürününüzün tasarımını nasıl koruma altına alabileceğinizi paylaşacağız.

Lahey Anlaşması (Uluslararası Tasarım Tescil) 

Markalar gibi yaptığınız tasarımlarda tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Kısacası o ülkenin yasal koruması kapsamında tescil edilerek korunmaktadırlar. Başka bir ülkede tescil etmediğiniz tasarımın o ülkeler içim bir koruma hakkı da bulunmamaktadır.

Lahey sistemi endüstriyel tasarımların uluslararası tescilindeki kolay, etkin ve ekonomik bir tescil sistemine duyulan bir gereksinim neticesinden ortaya çıkmıştır. Bu anlaşma aşağıdaki gibi ifade edilen Londra, Lahey ve Cenevre adında üç farklı metinden meydana gelmektedir.

. Londra Metni (1934): 2 Haziranda 1934 tarihinde kabul edilen bu metin Haziran 1939 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

. Lahey Metni (1984): 28 Kasım 1960 tarihinde kabul edilen bu metin 1 Ağustos 1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

. Cenevre Metni (1999): 2 Temmuz 1999 tarihinde kabul edilen bu metin 23 Aralık 2003’ te yürürlüğe girmiştir.

Türkiye 23 Aralık 2003 tarihinde yürürlüğü giren Cenevre Metnine (1999) katılmıştır. Bu Anlaşmaya katılım durumunun uygunluğu hakkında 5117 Sayılı Kanun 14 Nisan 2004 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tasarımların uluslararası korunmasına ilişkin bu anlaşmanın ülkemizde uygulamaya başlaması 2005 tarihi ile başlamış ve devam etmektedir.

Lahey Sisteminin Amacı Nedir?

Sizlere daha önce tasarım tescil ile ilgili bilgiler verdiğimiz yazılarımızı veya Türk Patent ve Marka Kurumu’nun sayfasını incelediğinizde siz de göreceksiniz ki tasarımlarınızın koruması sadece verildiği ülkenin sınırları dahilinde geçerli olmaktadır. Kısacası yurtdışında başka bir ülkede tasarımınız için bir koruma elde etmek istiyorsanız, koruma istediğiniz her ülke için ayrı ayrı başvuru yapmanız gerekecektir. Bu da demektir ki her ülke için yapacağınız başvuru ayrı dil, ayrı para birimi, ayrı ücretler ve ayrı vekil gereklidir. Tüm bunlar ile uğraşmak yerine uluslararası tek bir başvuru ve tek bir formu doldurmanız ile bu formda koruma talep ettiğiniz ülkelerin belirleyerek tasarımınız için koruma sağlayabilirsiniz. Bahsedilen bu koruma her ülkenin ulusal başvurusu ile eş değere sahip bir koruma anlamına gelmektedir.

Tüm bunlar ile birlikte Lahey Sistemi’nin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlar;

● tek bir başvuru yardımıyla, seçilen ülke veya ülkelerde tescil yoluyla tasarımınız için koruma sağlamak,

●Yine tek bir başvuru yardımıyla, işlemleri daha kolay hale getirmek.

Bu demektir ki tescil ile ilgili tüm işlemler tek bir merkezden yürütülebilir. Konu ile ilgili tüm kayıtlar da yine tek merkez de tutulmaktadır. Aynı zamanda uluslararası başvuru ile tescil sonrası işlemler de daha rahat bir şekilde yapılabilecektir. Çünkü her türlü işlem için izlenmesi gereken prosedür tektir.

Sistemden Kimler Faydalanabilir?

Türk Patent ve Marka Kurumu Lahey Anlaşmasını “Lahey Anlaşması çerçevesinde uluslararası başvuru yapma olanağı anlaşmaya taraf olan bir ülke ya da hükümetler arası kuruluşta ikametgâhı veya gerçek ve faal sınaî veya ticari kuruluşu olan gerçek yahut tüzel kişiler ile anlaşmaya taraf ülke vatandaşlarına tanınan bir haktır” şeklinde ifade etmektedir. Cenevre (1999) Metni altında geçerli olmak kaydıyla, anlaşmaya taraf ülkelerin sınırları dahilinde daimi mesken sahibi olan kişilerde bu başvuru hakkında sahip olmaktadırlar. Sisteme içerisinde bulunmayan bir ülkede, tasarım korumasının sağlanamadığını unutmamalısınız.

Sistemin İşleyişi Nasıldır?

Lahey sistemini işleyişini genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;Tasarım Tescil ile ilgili Görsel

. Başvuru,

. Başvurunun İncelenmesi,

. Uluslararası Sicile Kayıt Edilmesi,

. Bültende Yayımlanması,

Başvuru Nereye Yapılmalıdır?

Başvuru sahibinin ülkesindeki ulusal ofise ya da doğrudan Uluslararası Büroya (WIPO) yapılabilmektedir. Ülkemizden 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle başvuru yapma hakkına sahip kişi veya kişilerin seçebileceği ülkelerin listesine Türk Patent ve Marka Kurumu’nun sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başvurunun İncelenmesi

Başvurunun incelenmesi Uluslararası Büro tarafından gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapıldıktan sora bu büro, başvurunuzun görsel anlatımlarının kalitesi ve gereken ücretlerin ödenmesi ile ilgili olan şekli şartları karşılamak durumu incelemektedir. Eğer başvurunuzun şekli şartlarında bir eksiklik tespit edilirse, büro bu eksiklik ile ilişkili olarak başvuru sahibi size veya vekilinize eksiklik bildirimi yapmaktadır.

Aklınıza Uluslararası Büro’nun yenilik araştırması yapıp yapmadığı ile ilgili sorular takılıyor ise; hemen yanıtlayalım bu büro kesinlikle yenilik araştırması yapmamaktadır. Bu nedenledir ki belirgin bir özelliği olmaması ve yenilik durumunu taşımadığından veya buna benzeyen başka bir gerekçe ile başvuruyu reddetme yetkisine de sahip olmadıklarını belirtmek gerekmektedir.

Uluslararası Sicile Kayıt Edilmesi 

Başvurunuzu yaptınız ve incelemesi tamamlandı. İlk iki aşamayı, kısacası şekli şartları tamamladığınızda başvurunuz uluslararası sicile kayıt edilmektedir.

Bültende yayımlanma 

Başvurunuz ile ilgili şekli şartların tamamlanması haline Uluslararası Büro Başvurunuzu tescil etmektedir. Eğer siz veya vekiliniz yayın ile ilgili bir erteleme talep etmemişseniz tasarımınız ile ilgili tescil, Uluslararası Tasarım Bülteni’nde yayınlanmaktadır. Elektronik ortamda bu yayın, Uluslararası Büro’nun resmi internet sitesinde haftalık olarak yayınlanır. Burada tescil ile ilgili tüm bilgiler, tasarımınız veya tasarımınıza ilişkili görsel ifadeler ile birlikte verilecektir. Tasarımınızın yayınladığı tarihten itibaren Uluslararası Büro Tüm taraf ülke ulusal ofislerini de bilgilendirmektedir.

Tasarım tescil ve SEO uyumuUluslararası Tasarım Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir? 

Bu kısma kadar sizlere Lahey Anlaşması, bu anlaşmanın amacı, başvurunun yapılması ve sürecin işleyişi hakkında genel bilgiler verdik. Peki tasarımınızın uluslararası anlamda tescil etmek istiyorsak; başvuru için neler yapmamız gerekir? Gerekli evraklar nelerdir?

Bir uluslararası başvuru bulunması gerekli olan evraklar aşağıdaki gibidir

. Başvuru sahibi hakkında genel bilgileri, ürününün adı, belirlenen ülkeleri ve form içinde belirtilen diğer bilgilerinden bulunduğu “Başvuru Formu”,

. Tasarımınıza ait resim veya resimler. Burada dikkat etmeniz gereken Ortak Yönetmelik ve İdari Talimatlarda belirtilen şartlara göre hazırlanmış olması gerektiğidir.

. Son olarak ücret tarifesi kapsamından belirtilen ücretlerin yatırılması.

Lahey Sistemine Göre Koruma Süresi

Daha önce de size bahsetmiştik; Ülkemizde tasarımlarınızı tescil ettirdiğinizde 5 yıl boyunca koruma sağlayabilirsiniz. Bunu her 5 yıl da bir yenileme hakkına sahipsiniz. Fakat 25 yılın sonunda tasarımınız halka arz olmaktadır.

Uluslararası tesciller de taraf ülkelerin kendi ulusal mevzuatlarına göre toplam koruma süreleri değişiklik gösterebilmektedir. Fakat ülkemizde tasarımınızı koruma altına alabileceğiniz maksimum 25 yıl olan süre Lahey sistemi içinde de geçerli olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir